Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου και υπηρεσίες ενοικίασης ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών [MY ADVENTURE O.E] [ΗΠΕ8-0056897]
Άξονας: 1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €399,305.16
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €399,305.16
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Η επικοινωνιακή περιγραφή της επένδυσης μπορεί εύκολα να απαντηθεί μέσω των πέντε βασικών ερωτημάτων που χρησιμοποιούνται συστηματικά από το χώρο της οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων για να προσδιοριστεί το μέγεθος της ενδεχόμενης επιτυχίας της εκάστοτε επιχείρησης. Αυτά είναι τα εξής: Σε “τι” αφορά η επένδυση; “Γιατί” θα πραγματοποιηθεί; ‘’Ποιος’’ υλοποιεί την επένδυση; “Πού” θα πραγματοποιηθεί; “Πότε” θα πραγματοποιηθεί; Σύμφωνα με ερωτήματα αυτά, η επικοινωνιακή περιγραφή της παρούσας επένδυσης είναι η εξής: Το επενδυτικό σχέδιο αφορά στον εκσυγχρονισμό μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης αθλητικού τουρισμού και αθλητικών δραστηριοτήτων ώστε η επιχείρηση να αναπτύξει και να εισάγει στην αγορά νέες υπηρεσίες άθλησης και αναψυχής. Η επένδυση θα πραγματοποιηθεί με στόχο την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής στην επιχειρηματικότητα, μέσω της ανάπτυξης και προώθησης στην αγορά νέων υπηρεσιών, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και την αύξηση της απασχόλησης. Ταυτόχρονα, η υλοποίηση της παρούσας επένδυσης θα συμβάλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή στους τομείς αθλητισμού, υγείας-ευεξίας, αναψυχής, τουρισμού και πολιτισμού, ενώ επίσης θα συμβάλει στην προβολή και προώθηση του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής. Ως επενδυτής ορίζεται η εταιρία MY ADVENTURE OE με πολυετή εμπειρία στην διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων οι οποίες προσελκύουν στην Ήπειρο σημαντικό αριθμό τουριστών κάθε χρόνο. Η επένδυση θα υλοποιηθεί στην Περιφέρεια Ηπείρου και συγκεκριμένα στην τοπική κοινότητα Ανηλίου. Άλλωστε, η ευρύτερη περιοχή του Μετσόβου αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό με δυναμικές τάσεις ανάπτυξης εναλλακτικών αθλητικών δραστηριοτήτων. Η σπουδαιότητα της δημιουργίας της συγκεκριμένης αθλητικής-χιονοδρομικής εγκατάστασης, η οποία θα αφορά τις αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής, είναι πολύ σημαντική για την τοπική αλλά και την Εθνική οικονομία καθώς πέρα από τον εγχώριο αθλητικό τουρισμό καλείται να εντάξει στο πελατολόγιο της τουρίστες από όλον τον κόσμο. Πρόκειται λοιπόν για επένδυση η οποία, εκτός των ιδίων ωφελειών που προσδοκά, παρουσιάζει και πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική κοινωνία. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ξεκινήσει μετά την αξιολόγηση και την ένταξη στην παρούσα Δράση.
Κρισιμότητα
-
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • CO01.Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
  • CO08.Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
  • CO28.Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.