Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ(ΕΕΔΔ) 4 ΚΛΕΙΔΙΩΝ [ΚΑΛΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ] [ΗΠΕ8-0056959]
Άξονας: 1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €175,074.56
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €175,074.56
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Η νέα επιχειρηματική δραστηριότητα στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος, θα περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00 Ευρώ. Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει δαπάνες κτιριακές, εξοπλισμού, εξοικονόμησης ενέργειας, προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και δαπάνες διαφήμισης-προβολής και συμβουλευτικών υπηρεσιών, για τη δημιουργία Ενοικιαζομένων-Επιπλωμένων Δωματίων Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ), 8 Διαμερίσματα-32 κλίνες. Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου αναμένεται να δημιουργηθεί ένα μοντέρνο τουριστικό κατάλυμα, όπου θα προσφέρονται υψηλές καινοτόμες υπηρεσίες ενοικίασης μακράς ή και σύντομης διαμονής στα Ιωάννινα, με μέριμνα για το περιβάλλον και ευαισθησία για άτομα ΑμέΑ, αποσκοπώντας στην αύξηση του ιατρικού τουρισμού. Η σπουδαιότητα της ανάπτυξης της συγκεκριμένης επένδυσης είναι πολύ σημαντική για την τοπική αλλά και την Εθνική οικονομία. Σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον, όπου απαιτούνται γρήγορες αποφάσεις με περιορισμένους πόρους, το έργο της επικοινωνίας με το κοινό-στόχο απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, εμβάθυνση στην ανάλυση των δεδομένων και εγρήγορση. Η επιχείρηση λοιπόν έχει διαμορφώσει τη στρατηγική επικοινωνίας μέσω της διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνίας με το πελατειακό κοινό. Έτσι, στο πλαίσιο όλων των ανωτέρω στοχεύει στην περαιτέρω προώθηση της, με τις κάτωθι ενέργειες: - Παρουσίαση υπηρεσιών μέσω ιστοσελίδας, με δυναμική προώθηση μέσω μηχανών αναζήτησης - Δημιουργία βάσης δεδομένων για την καταγραφή και διαχείριση του πελατολογίου και ειδικής πλατφόρμας για την ανταλλαγή με διάδοση εμπειριών. - Δημιουργία ομάδας social media – Ενίσχυση SEO: Αναλυτικά: 1. Facebook Page Προβολή της εταιρίας στο πιο διαδεδομένο μέσω κοινωνικής δικτύωσης με ενημέρωση και επικοινωνία με τους πελάτες για τις ενέργειες, τα νέα και τις δραστηριότητες της εταιρίας. Ενημέρωση επίσης για τα νέα του Newsletter και του Youtube Channel-Βίντεο της εταιρίας. 2. Twitter Προβολή και ενημέρωση δραστηριοτήτων, newsletter και επικοινωνία με τους πελάτες.
Κρισιμότητα
-
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • CO01.Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
  • CO08.Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
  • CO28.Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.