Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ [ΖΩΝΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ] [ΗΠΕ8-0056998]
Άξονας: 1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €66,599.99
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €66,599.99
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Η χάραξη της στρατηγικής επικοινωνίας θα περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύνολο δραστηριοτήτων και εργαλείων σε αντιστοιχία με τους προς επίτευξη στόχους και το στοχοθετούμενο κοινό και θα καθορίζεται από τη προηγούμενη αποκτηθείσα εμπειρία, αλλά και από τις νέες επιδιώξεις. ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ που επιδιώκουμε να ακολουθήσουμε προκειμένου να επικοινωνήσουμε αποτελεσματικά με το κοινό στόχο είναι: -- Η Ικανοποίηση αυτών που θα επισκεφτούν το ξενοδοχείο να μεταφερθεί σε άλλους δυνητικούς πελάτες. Με αυτό τον τρόπο θα αυξηθεί η αξιοπιστία του διαφημιστικού μηνύματος, καθώς επίσης και η υλική υπόσταση της υπηρεσίας. Η επικοινωνία που αναπτύσσεται είτε μεταξύ των ήδη πελατών του ξενοδοχείου είτε μεταξύ των πελατών του με μη πελάτες είναι ένας τρόπος προσωπικής επικοινωνίας που θα μπορούσε να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα και συγκεκριμένα ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.. ---Βέβαια είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι ο συνδυασμός με άλλα μέσα προβολής (όπως αναλύονται πιο κάτω) θα ήταν αυτό που τελικά θα διαμόρφωνε σωστά την επικοινωνιακή πολιτική της ξενοδοχειακής μας μονάδας. --- Για την αντιμετώπιση της άυλης φύσης της ξενοδοχειακής υπηρεσίας και για την καλύτερη προβολή, θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή τους στα υλικά στοιχεία που πλαισιώνουν την υπηρεσία που προσφέρουμε. Η προβολή θα πρέπει να γίνεται όχι μόνο μέσω των διαφορετικών επικοινωνιακών καναλιών, αλλά και μέσω των συμβολικών επικοινωνιακών στοιχείων. Η διοργάνωση θεματικών εκδρομών, η παροχή ποδηλάτων στους πελάτες, ο εξοπλισμός για την συντήρηση των ποδηλάτων των τουριστών, η σωστή διαμόρφωση των χώρων, τα έπιπλά, το υγιεινό πρωινό κ.α είναι εξίσου σημαντικά για την προβολή της ξενοδοχειακής μονάδας. H επικοινωνιακή μας στρατηγική θα έχει ως στόχο τη μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος
Κρισιμότητα
-
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • CO01.Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
  • CO08.Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
  • CO28.Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.