Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ [ΚΑΝΗΣ ΕΛΕ.ΣΤΑΥΡΟΣ] [ΗΠΕ8-0057011]
Άξονας: 1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €399,999.99
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €399,999.99
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Η επικοινωνιακή στρατηγική που πρόκειται να ακολουθήσει η εταιρεία για την προώθηση των υπηρεσιών που έχει ήδη εκπονηθεί. Βασίζεται στην χρήση εστιασμένων τεχνικών marketing και στην αξιοποίηση του ευρύτατου φάσματος των υπηρεσιών που παρέχει η επιχείρηση. Αυτή περιλαμβάνει: -Συστηματική προβολή & προώθηση. Όσον αφορά την προώθηση των υπηρεσιών που θα προσφέρει η επιχείρηση έχει προκύψει ένα μείγμα προβολής και επικοινωνίας και αποτελεί μια ευρέως διαδεδομένη πρακτική σε όλους τους κλάδους επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. - Δημιουργία επαγγελματικού λογαριασμού σε όλα τα διαδεδομένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, LinkedIn, Twitter) - Κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας που θα πληροί τις προδιαγραφές για ΑΜΕΑ. - Σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων που θα διανεμηθούν στην ευρύτερη περιοχή εγκατάστασης της επιχείρησης. - Καταχώρηση σε Επαγγελματικούς Οδηγούς όπως ο Χρυσός Οδηγός και αντίστοιχοι οδηγοί. Αυτές οι καταχωρίσεις είναι απαραίτητες, καθώς πολλοί ενδιαφερόμενοι στρέφονται προς τις σελίδες αυτές. - Παρουσία μέσω δημοφιλών τουριστικών ιστοσελίδων/πλατφόρμων, όπως Trip Advisor, e-PEST κ.α. - Στοχευμένη διαφήμιση σε δημοφιλείς τουριστικούς ιστότοπους. - Διαφήμιση σε έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά που αφορούν το Yachting, όπως για παράδειγμα το «Θάλασσα και τουρισμός» κτλ. - Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που θα αφήνουν ικανοποιημένο κάθε πελάτη της επιχείρησης, αποτελεί την καλύτερη mouth to mouth διαφήμιση - Παρουσία σε αξιόπιστους και δημοφιλείς τουριστικούς και κλαδικούς οδηγούς. - Δημόσιες σχέσεις των ιδιοκτητών - Διαφημιστική παρουσία σε αεροδρόμια και μαρίνες. - Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις. - Χορηγίες πολιτιστικών εκδηλώσεων σε διάφορους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. - Στρατηγική συνεργασία με ξενοδοχεία για τη «διοχέτευση» δυνητικών πελατών. - Την οργάνωση επαγγελματικής φωτογράφισης του σκάφους, - Την παροχή υπηρεσιών on-line καταχώρησης και διαχείρισης ζήτησης μέσω on-line βάσεων δεδομένων με τη χρήση του παραγόμενου φωτογραφικού υλικού - Τη δημιουργία και άμεση διάθεση, μέσω on-line συστημάτων, σχετικών παρουσιάσεων του σκάφους - Τη δημιουργία και δημοσιοποίηση καταχωρήσεων του σκάφους σε ιστοσελίδες - Την προώθηση του σκάφους για ναύλωση μέσω των υπαλλήλων της και τρίτων συνεργατών - Την ενημέρωση της διεθνούς αγοράς για τη διαθεσιμότητα του σκάφους προς ναύλωση με τη σύνταξη και αποστολή σχετικών επιστολών στις οποίες θα αναφέρονται οι προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του σκάφους, κ.α.
Κρισιμότητα
-
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • CO01.Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
  • CO08.Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
  • CO28.Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.