Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ [ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΕΩ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ] [ΗΠΕ8-0057755]
Άξονας: 1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €278,292.51
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €278,292.51
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Η επιτυχημένη τοποθέτηση του τουριστικού προϊόντος αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της τουριστικής ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Προκειμένου το τουριστικό προϊόν της επιχείρησης να ξεχωρίσει πρέπει να διαφοροποιηθεί και να αναδειχθεί η ιδιαιτερότητά του, έτσι ώστε να τοποθετηθεί στην αντίληψη του καταναλωτή με βάση ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα πέραν αυτού της χαμηλής τιμής. Το όραμα των επενδυτών για το τουριστικό τους προϊόν απαιτεί ισχυρή στρατηγική τοποθέτηση των προσφερόμενων υπηρεσιών του νέου καταλύματος, ώστε να ανταποκριθεί στη μεταβλητότητα της ολοένα διευρυμένης διεθνούς τουριστικής ζήτησης και στον συνεχώς εντεινόμενο ανταγωνισμό. Στόχος της είναι να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους πελάτες, οι οποίοι είναι πλέον έμπειροι ταξιδιώτες, ιδιαίτερα απαιτητικοί και πολύ ευαίσθητοι στη σχέση τιμής/ ποιότητας. Η επιχείρηση έχει δομήσει ένα στοχευμένο πλάνο επικοινωνιακής στρατηγικής που αναμένεται να ακολουθήσει απαρέγκλιτα καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της. Σκοπός της θα είναι να καταστεί το νέο τουριστικό κατάλυμα κορυφαία τουριστική επιλογή με νέες προσεγγίσεις, καθώς και με στοχευμένα προϊόντα εναλλακτικού τουρισμού, σχεδιασμένα να καλύπτουν εξειδικευμένες ανάγκες ανάλογα με το προφίλ των ταξιδιωτών αλλά και να συμβάλλουν στην επέκταση της τουριστικής περιόδου. Επικοινωνιακό Positioning Οι στόχοι που έχουν θεσπιστεί από τον επενδυτή είναι: - Δυναμικό λανσάρισμα του τουριστικού branding της επιχείρησης μέσω των πλέον σύγχρονων και άρτιων υποδομών αλλά και των εμπλουτισμένων υπηρεσιών, με σκοπό τις επαναλαμβανόμενες επισκέψεις καθ΄ όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. - Δυναμική προώθηση σε νέες αγορές του εξωτερικού. - Δημιουργία τουριστικών πακέτων μέσω των οποίων θα προβληθούν οι παροχές του καταλύματος καθιστώντας το έναν ανταγωνιστικό οικογενειακό και οικονομικό προορισμό, ικανό να εκπληρώνει τις ανάγκες και τις επιθυμίες των επισκεπτών, καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. - Στοχευμένη και ανταγωνιστική προώθηση θεματικών τουριστικών εμπειριών 365 μέρες το χρόνο. Οι τρόποι με τους οποίους αναμένεται να κοινωνήσει την στρατηγική αυτή θα είναι: Συνδιαφήμιση: με εξειδικευμένους Τουριστικούς Οργανισμούς, Tour Operators και ταξιδιωτικούς πράκτορες. Social Media: Θα δοθεί προτεραιότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στοχεύοντας στο fan growth των ήδη υπαρχόντων καναλιών στα μέσα αυτά (Facebook, Twitter, Instagram κ.τ.λ). Προϋπόθεση αποτελεί η άμεση δημιουργία ιστοσελίδας που θα είναι συμβατή με κινητές συσκευές (smartphones, tablets, κτλ) καθώς και η μέριμνα μετάφρασης του περιεχομένου της σε τουλάχιστον 2 γλώσσες, πέραν της αγγλικής. Διαφήμιση οn-line: Χρήση διαδραστικών banners, αναδυόμενων παραθύρων (pop up windows) και υπερσυνδέσεων (hyperlinks) σε όλες τις δημοφιλείς μηχανές κρατήσεων (Trip Advisor κ.α) και σε μηχανές αναζήτησης ευρείας χρήσης (όπως Yahoo και Google). Διαφήμιση online σε διεθνή περιοδικά τα οποία κυκλοφορούν digital και off-line, είτε σε συνδυασμό με την off-line έκδοση είτε χωριστά. Διαφήμιση off-line Διαφημιστικές Καταχωρήσεις και δημοσιεύσεις στοχευμένων άρθρων και φωτογραφιών σε διεθνή έντυπα μέσα που θα προβάλουν συγκεκριμένες υπηρεσίες και προϊόντα του νέου καταλύματος. Εξωτερική διαφήμιση (outdoor) σε αγορές-στόχους. Για την περαιτέρω διείσδυση της νέας τουριστικής μονάδας στις νέες αγορές. Έντυπη διαφήμιση: Σχεδιασμός θεματικών εντύπων και εκτύπωση νέων για ειδικές μορφές τουρισμού. Συμμετοχή σε διεθνείς κλαδικές τουριστικές εκθέσεις του εξωτερικού και σε ορισμένες του εσωτερικού, η επιλογή των οποίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους στόχους της παρούσας στρατηγικής. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους έως και το 2025, γίνεται αντιληπτό ότι επιλέγονται τα πλέον αποτελεσματικά επικοινωνιακά μέσα που θα εξυπηρετούν τους στρατηγικούς στόχους μιας ισχυρής ταυτότητας καθώς και της προώθησης της εικόνας της επιχείρησης, με κυρίαρχο στοιχείο την αυθεντική ελληνική φιλοξενία- ταυτότητα.
Κρισιμότητα
-
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • CO01.Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
  • CO08.Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
  • CO28.Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.