Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Rainbow Waters - Επενδυτικό Σχέδιο Δημιουργίας Νέου Προϊόντος [ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ ΕΠΕ] [ΗΠΕ8-0058044]
Άξονας: 1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €187,805.25
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €187,805.25
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Το επενδυτικό σχέδιο αφορά τη δημιουργία νέου προϊόντος και ειδικότερα την εμφιάλωση νερού σε συσκευασίες μίας χρήσης (ΡΕΤ) χωρητικότητας 11 Lt, για την εξυπηρέτηση νησιώτικων περιοχών και εξαγωγών. Αναλυτικότερα, η επένδυση περιλαμβάνει την προμήθεια του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού για την αυτοματοποιημένη λειτουργία διακριτής γραμμής εμφιάλωσης του νέου προϊόντος και συγκεκριμένα εξοπλισμό φουσκώματος προπλασμάτων φιαλών, εκτυπωτική μηχανή κωδικού αριθμού προϊόντος, εξοπλισμό εφαρμογής ετικέτας, εξοπλισμό εφαρμογής εύκαμπτης χειρολαβής σε κάθε φιάλη, αυτόματο σύστημα παλετοποίησης των φιαλών (περιλαμβάνει την τράπεζα παραλαβής φιαλών, ερπύστρια και αλυσίδα φιαλών, robot παλετοποίησης), εξοπλισμό περιτύλιξης, καθώς και ανυψωτικά μηχανήματα για την αποθήκευση και μεταφορά των παλετών εντός της μονάδας.
Κρισιμότητα
-
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • CO01.Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
  • CO08.Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
  • CO28.Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.