Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ_ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ [ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ] [ΗΠΕ8-0058157]
Άξονας: 1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €232,680.50
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €232,680.50
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Σκοπός της επένδυσης είναι η τεχνικοοικονομική υποστήριξη, με στόχο τη δημιουργία μιας άριστα οργανωμένης τουριστικής μονάδας επιπλωμένων διαμερισμάτων, με σύγχρονη λειτουργική παροχή υπηρεσιών διαμονής διανυκτέρευσης και αναψυχής. Η περιοχή υλοποίησης της επένδυσης εντοπίζεται στην τοποθεσία ''Μύτικας Πρέβεζας'', σε έναν κατεξοχήν δημοφιλή τουριστικό προορισμό με δυναμικές τάσεις ανάπτυξης του τουριστικού κλάδου. Πρόκειται λοιπόν για επένδυση η οποία, εκτός των ιδίων ωφελειών που προσδοκά, παρουσιάζει και πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον όπου απαιτούνται γρήγορες αποφάσεις με περιορισμένους πόρους, το έργο της επικοινωνίας με τον κοινό-στόχο απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, εμβάθυνση στην ανάλυση των δεδομένων και εγρήγορση. Η επιχείρηση λοιπόν σκοπεύει να διαμορφώσει τη στρατηγική επικοινωνίας μέσω της διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνίας με το πελατειακό κοινό. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για την επιτυχία μιας επιχείρησης είναι οι ενέργειες για την προώθηση των τουριστικών υπηρεσιών που παρέχει. Το γεγονός αυτό το γνωρίζει ο υπεύθυνος, κάτι που υποδηλώνει και η πρόθεση για συνεργασία με επιχείρηση εναλλακτικού τουρισμού. Επιπλέον η επιχείρηση επιθυμεί να συνεργαστεί με διάφορους επαγγελματικούς οδηγούς και site προβολής, καθώς και με εξειδικευμένα τουριστικά γραφεία και tour operators που δραστηριοποιούνται τόσο στον Ελλαδικό χώρο, όσο και στο εξωτερικό, συνδυάζοντας παραδοσιακές μεθόδους προώθησης με τις νέες τεχνολογίες και την χρήση του διαδικτύου. Παράλληλα, θα έχει συμμετοχή σε εγχώριες και διεθνείς τουριστικές Εκθέσεις. Η επιχείρηση έχει σαν φιλοσοφία να ακολουθεί σχεδιαζόμενες ενέργειες προώθησης και διαφημιστικής προβολής, απόλυτα στοχευμένες. Μερικές από αυτές είναι: - Προμήθεια νέων λογισμικών συστημάτων - Σχεδιασμός λογοτύπου προσαρμοζόμενου μεγέθους για διάφορες χρήσεις και δημιουργία έντυπου πληροφοριακού υλικού. Η επιχείρηση λοιπόν στο πλαίσιο όλων των ανωτέρω στοχεύει στην προώθηση της με τις κάτωθι ενέργειες: - Παρουσίαση υπηρεσιών μέσω ιστοσελίδας με προδιαγραφές ΑΜΕΑ, με δυναμική προώθηση μέσω μηχανών αναζήτησης. - Δημιουργία βάσης δεδομένων για την καταγραφή και διαχείριση του πελατολογίου και ειδικής πλατφόρμας για την ανταλλαγή με διάδοση εμπειριών. - Δημιουργία ομάδας social media - Ενίσχυση SEO: Αναλυτικά: 1. Facebook Page Προβολή της επιχείρησης στο πιο διαδεδομένο μέσω κοινωνικής δικτύωσης με ενημέρωση και επικοινωνία με τους πελάτες για τις ενέργειες, τα νέα και τις δραστηριότητες της. Ενημέρωση επίσης για τα νέα του Newsletter και του Youtube Channel-Βίντεο της εταιρίας. 2. Twitter Προβολή και ενημέρωση δραστηριοτήτων, newsletter και επικοινωνία με τους πελάτες. 3. LinkedIn Προβολή και ενημέρωση δραστηριοτήτων, newsletter και επικοινωνία με τους πελάτες. 4. Booking Προβολή και ενημέρωση δραστηριοτήτων, newsletter και επικοινωνία με τους πελάτες. 5. Trip advisor - Συνεχής ανάλυση αποτελεσμάτων και βελτιστοποίηση του μοναδιαίου κόστους προώθησης. - Δημιουργία Εταιρικού Βίντεο και προβολή του στο εταιρικό κανάλι στο You Tube. - Κατασκευή πλατφόρμας επικοινωνίας για τους πελάτες – Newsletter. - Διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων – εντύπων για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης. - Στοχευμένες επισκέψεις σε επαγγελματίες του κλάδου.
Κρισιμότητα
-
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • CO01.Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
  • CO08.Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
  • CO28.Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.