Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΖΑΓΟΡΙΟΥ [ΒΛΑΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ] [ΗΠΕ8-0058187]
Άξονας: 1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €386,249.99
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €386,249.99
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Σκοπός της επένδυσης είναι η τεχνικοοικονομική υποστήριξη επιχειρηματικής προσπάθειας ανάπτυξης εγκατάστασης ξενοδοχειακού τύπου με στόχο τη δημιουργία μιας καλά οργανωμένης τουριστικής μονάδας επιπλωμένων διαμερισμάτων με σύγχρονη λειτουργική παροχή υπηρεσιών διαμονής διανυκτέρευσης και αναψυχής. Η περιοχή υλοποίησης της επένδυσης εντοπίζεται στον παραδοσιακό οικισμό Κήπων του Δήμου Ζαγορίου, σε πολύ κοντινή απόσταση από το παγκοσμίου φήμης, Φαράγγι του Βίκου και τα σημαντικότερα πέτρινα γεφύρια. Η σπουδαιότητα της δημιουργίας της συγκεκριμένης τουριστικής μονάδας, η οποία θα αφορά την ίδρυση επιπλωμένων διαμερισμάτων, είναι πολύ σημαντική για την τοπική αλλά και την Εθνική οικονομία καθώς πέρα από τον εγχώριο τουρισμό καλείται να εντάξει στο πελατολόγιο της τουρίστες από όλον τον κόσμο. Πρόκειται λοιπόν για επένδυση η οποία, εκτός των ιδίων ωφελειών που προσδοκά, παρουσιάζει και πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική κοινωνία. Σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον όπου απαιτούνται γρήγορες αποφάσεις με περιορισμένους πόρους, το έργο της επικοινωνίας με το κοινό-στόχο απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, εμβάθυνση στην ανάλυση των δεδομένων και εγρήγορση. Η επιχείρηση λοιπόν σκοπεύει να διαμορφώσει τη στρατηγική επικοινωνίας μέσω της διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνίας με το πελατειακό κοινό. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για την επιτυχία μιας επιχείρησης είναι οι ενέργειες για την προώθηση των τουριστικών υπηρεσιών που παρέχει. Το γεγονός αυτό το γνωρίζει ο υποψήφιος επενδυτής, ο οποίος στον τομέα αυτό δίνει τεράστια σημασία. Επιπλέον η επιχείρηση θα συνεργάζεται με διάφορους επαγγελματικούς οδηγούς και site προβολής, καθώς και με εξειδικευμένα τουριστικά γραφεία και tour operators που δραστηριοποιούνται τόσο στον Ελλαδικό χώρο, όσο και στο εξωτερικό, συνδυάζοντας παραδοσιακές μεθόδους προώθησης με τις νέες τεχνολογίες και την χρήση του διαδικτύου. Παράλληλα, θα έχει συμμετοχή σε εγχώριες και διεθνείς τουριστικές Εκθέσεις. Στο επενδυτικό σχέδιο, οι σχεδιαζόμενες ενέργειες προώθησης και διαφημιστικής προβολής της επιχείρησης θα είναι απόλυτα στοχευμένες περιλαμβάνοντας: - Δημιουργία εταιρικής ιστοσελίδας με προδιαγραφές ΑΜΕΑ. - Σχεδιασμός λογοτύπου προσαρμοζόμενου μεγέθους για διάφορες χρήσεις και δημιουργία έντυπου πληροφοριακού υλικού. Η επιχείρηση λοιπόν στο πλαίσιο όλων των ανωτέρω στοχεύει στην προώθηση της με τις κάτωθι ενέργειες: - Παρουσίαση υπηρεσιών μέσω ιστοσελίδας, με δυναμική προώθηση μέσω μηχανών αναζήτησης. - Δημιουργία βάσης δεδομένων για την καταγραφή και διαχείριση του πελατολογίου και ειδικής πλατφόρμας για την ανταλλαγή με διάδοση εμπειριών. - Δημιουργία ομάδας social media – Ενίσχυση SEO: Αναλυτικά: 1. Facebook Page Προβολή της εταιρίας στο πιο διαδεδομένο μέσω κοινωνικής δικτύωσης με ενημέρωση και επικοινωνία με τους πελάτες για τις ενέργειες, τα νέα και τις δραστηριότητες της εταιρίας. Ενημέρωση επίσης για τα νέα του Newsletter και του Youtube Channel-Βίντεο της εταιρίας. 2. Twitter Προβολή και ενημέρωση δραστηριοτήτων, newsletter και επικοινωνία με τους πελάτες. 3. LinkedIn Προβολή και ενημέρωση δραστηριοτήτων, newsletter και επικοινωνία με τους πελάτες. 4. Booking Προβολή και ενημέρωση δραστηριοτήτων, newsletter και επικοινωνία με τους πελάτες. 5. Trip advisor - Συνεχής ανάλυση αποτελεσμάτων και βελτιστοποίηση του μοναδιαίου κόστους προώθησης. - Δημιουργία Εταιρικού Βίντεο και προβολή του στο εταιρικό κανάλι στο You Tube. - Κατασκευή πλατφόρμας επικοινωνίας για τους πελάτες – Newsletter. - Διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων – εντύπων για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης. - Στοχευμένες επισκέψεις σε επαγγελματίες του κλάδου.
Κρισιμότητα
-
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • CO01.Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
  • CO08.Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
  • CO28.Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.