Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑ. ΕΛΕΝΗ [ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑ. ΕΛΕΝΗ] [ΗΠΕ8-0058254]
Άξονας: 1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €73,340.19
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €73,340.19
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Το όραμα του ιατρικού εργαστηρίου, μέσω του μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, είναι να παρέχονται ακόμα πιο υψηλού επιπέδου υπηρεσίες από το εξειδικευμένο ιατρικό/επιστημονικό προσωπικό. Η εισαγωγή των μοριακών εξετάσεων στις υπηρεσίες της επιχείρησης βοηθούν στην ιατρική πρόληψη και δίνουν πολλές πληροφορίες για ασθενείς με ιστορικό θρομβώσεων, που θέλουν να ακολουθήσουν αντισυλληπτική αγωγή, με ιστορικό αποβολών ή επιπλοκές στην κύηση, με καρδιαγγειακές νόσους. Με τις μοριακές εξετάσεις, μπορούν να ανιχνευτούν ιοί όπως της Ηπατίτιδας C, της Ηπατίτιδας B και του AIDS (HIV-1 & HIV-2), γίνεται έλεγχος προδιάθεσης καρκίνου καθώς και έλεγχος καρυότυπου. Εκτός από τον μηχανολογικό εκσυγχρονισμό που θα υλοποιήσει η επιχείρηση, θα υπάρχει και κτιριακός, που έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα άνετο, σύγχρονο, λειτουργικό και φιλικό περιβάλλον τόσο για τους πελάτες όσο και για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
Κρισιμότητα
-
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • CO01.Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
  • CO08.Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
  • CO28.Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.