Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Δημιουργία μιας νέας τουριστικής μονάδας με προσβασιμότητα ΑΜΕΑ [ΒΕΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ] [ΗΠΕ8-0058255]
Άξονας: 1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €242,302.79
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €242,302.79
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Η επικοινωνιακή περιγραφή της επένδυσης μπορεί εύκολα να απαντηθεί μέσω των πέντε βασικών ερωτημάτων που χρησιμοποιούνται συστηματικά από το χώρο της οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων για να προσδιοριστεί το μέγεθος της ενδεχόμενης επιτυχίας της εκάστοτε επιχείρησης. Αυτά είναι τα εξής: Σε “τι” αφορά η επένδυση; “Γιατί” θα πραγματοποιηθεί; ‘’Ποιος’’ υλοποιεί την επένδυση; “Πού” θα πραγματοποιηθεί; “Πότε” θα πραγματοποιηθεί; Σύμφωνα με ερωτήματα αυτά, η επικοινωνιακή περιγραφή της παρούσας επένδυσης είναι η εξής: Το επενδυτικό σχέδιο αφορά στη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης τουρισμού ώστε η επιχείρηση να αναπτύξει και να εισάγει στην αγορά νέες υπηρεσίες διανυκτέρευσης και αναψυχής. Η επένδυση θα πραγματοποιηθεί με στόχο την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής στην επιχειρηματικότητα, μέσω της ανάπτυξης και προώθησης στην αγορά νέων υπηρεσιών, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και την αύξηση της απασχόλησης. Ταυτόχρονα, η υλοποίηση της παρούσας επένδυσης θα συμβάλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή στους τομείς τουρισμού και πολιτισμού, ενώ επίσης θα συμβάλει στην προβολή και προώθηση του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής. Ως επενδυτής ορίζεται ο ΒΕΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. Η επένδυση θα υλοποιηθεί στην Περιφέρεια Ηπείρου και συγκεκριμένα στην Πάργα. Άλλωστε, η Πάργα αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό με δυναμικές τάσεις ανάπτυξης του ξενοδοχειακού κλάδου. Η σπουδαιότητα της δημιουργίας της συγκεκριμένης τουριστικής μονάδας, η οποία θα αφορά την ίδρυση επιπλωμένων δωματίων, είναι πολύ σημαντική για την τοπική αλλά και την Εθνική οικονομία καθώς πέρα από τον εγχώριο τουρισμό καλείται να εντάξει στο πελατολόγιο της τουρίστες από όλον τον κόσμο. Πρόκειται λοιπόν για επένδυση η οποία, εκτός των ιδίων ωφελειών που προσδοκά, παρουσιάζει και πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική κοινωνία. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ξεκινήσει μετά την αξιολόγηση και την ένταξη στην παρούσα Δράση.
Κρισιμότητα
-
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • CO01.Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
  • CO08.Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
  • CO28.Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.