Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟΥ [ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ] [ΗΠΕ8-0052320]
Άξονας: 1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €188,883.00
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €188,883.00
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Θα αναθέσουμε σε εξειδικευμένο σύμβουλο marketing την επικοινωνιακή πολιτική της επένδυσης, μέσω διαδικτύου, ιστοσελίδας και κοινωνικών μέσω δικτύωσης. Ο επιχειρηματικός φορέας θα συμμετέχει στις διαδικασίες και θα εκπαιδευτεί κατάλληλα σε δράσεις επικοινωνίας με τον εν δυνάμει πελατολόγιο και τα τρίτα μέρη συμμετοχής. Σημαντική επικοινωνιακά θα είναι και η συμμετοχή της επιχείρησης σε μια κλαδική έκθεση που θα οδηγήσει σε μια σειρά επιχειρηματικών επαφών που θα μπορέσουν να βοηθήσουν στην εγκαθίδρυση της επιχείρησης στο εσωτερικό όσο και στην άυξηση της εξωστρέφειας της και την προώθηση πιθανών εξαγωγών.
Κρισιμότητα
-
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • CO01.Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
  • CO08.Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
  • CO28.Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.