Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου
Δείτε το σύνολο των έργων
Παρουσίαση Έργων

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα έργα των προγραμμάτων. Επίσης, μπορείτε κατόπιν προσαρμοσμένης αναζήτησης να εισάγετε οποιοδήποτε φίλτρο σύμφωνα με την επιλογή σας.

Επιλογή φίλτρων
 • Κωδ. Εργου
  Κωδ. Πρόσκλησης
  Τίτλος Εργου
  Δικαιούχος
  Κατ. Έργου
  Ημερ. Ένταξης
  Προϋπ.
 • Κωδ. Εργου: 5092513
  Κωδ. Πρόσκλησης: 80/2019
  Τίτλος Εργου: ΚΩΤΣΙΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ [ΚΩΤΣΙΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ] [ΗΠΕ7-0050127]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.03.2021
  Προϋπ.: 10.800,00€
 • Κωδ. Εργου: 5092263
  Κωδ. Πρόσκλησης: 80/2019
  Τίτλος Εργου: ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ [ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ] [ΗΠΕ7-0050865]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.03.2021
  Προϋπ.: 12.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5092572
  Κωδ. Πρόσκλησης: 80/2019
  Τίτλος Εργου: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ [ΓΟΥΣΙΑΣ Γ ΕΞΑΡΧΟΥ Φ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Δ ΟΕ] [ΗΠΕ7-0055241]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.03.2021
  Προϋπ.: 9.600,00€
 • Κωδ. Εργου: 5092337
  Κωδ. Πρόσκλησης: 80/2019
  Τίτλος Εργου: Ανάπτυξη ηλεκτρονικού επιχειρείν για το ΠΑΡΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ [Χ ΤΑΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ] [ΗΠΕ7-0051011]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.03.2021
  Προϋπ.: 12.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5092427
  Κωδ. Πρόσκλησης: 80/2019
  Τίτλος Εργου: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ [ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ] [ΗΠΕ7-0050972]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.03.2021
  Προϋπ.: 12.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5092743
  Κωδ. Πρόσκλησης: 80/2019
  Τίτλος Εργου: Eνσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων [ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΗ & ΣΙΑ ΟΕ] [ΗΠΕ7-0051237]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.03.2021
  Προϋπ.: 11.568,38€
 • Κωδ. Εργου: 5092779
  Κωδ. Πρόσκλησης: 80/2019
  Τίτλος Εργου: ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ [Β. KAI Ι. ΜΑΝΤΕΛΗΣ Α.Ε.] [ΗΠΕ7-0054031]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.03.2021
  Προϋπ.: 12.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5092573
  Κωδ. Πρόσκλησης: 80/2019
  Τίτλος Εργου: ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ [ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ] [ΗΠΕ7-0055295]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.03.2021
  Προϋπ.: 12.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5092898
  Κωδ. Πρόσκλησης: 80/2019
  Τίτλος Εργου: ΘΩΜΑΣ ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. [ΘΩΜΑΣ ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ] [ΗΠΕ7-0050276]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.03.2021
  Προϋπ.: 12.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5092720
  Κωδ. Πρόσκλησης: 80/2019
  Τίτλος Εργου: ΚΛΙΚ ΚΟΝΖΑΛΤΑΝΣ Ε.Ε. [ΚΛΙΚ ΚΟΝΖΑΛΤΑΝΣ Ε.Ε. ] [ΗΠΕ7-0050281]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.03.2021
  Προϋπ.: 12.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5092733
  Κωδ. Πρόσκλησης: 80/2019
  Τίτλος Εργου: ΦΛΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. [ΦΛΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ] [ΗΠΕ7-0050526]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.03.2021
  Προϋπ.: 12.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5092582
  Κωδ. Πρόσκλησης: 80/2019
  Τίτλος Εργου: ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ [ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ] [ΗΠΕ7-0055461]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.03.2021
  Προϋπ.: 8.514,25€
 • Κωδ. Εργου: 5092941
  Κωδ. Πρόσκλησης: 80/2019
  Τίτλος Εργου: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Α. - ΜΟΤΣΗ Χ. Ο.Ε. [ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Α. - ΜΟΤΣΗ Χ. Ο.Ε.] [ΗΠΕ7-0054026]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.03.2021
  Προϋπ.: 12.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5092338
  Κωδ. Πρόσκλησης: 80/2019
  Τίτλος Εργου: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ [ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΗΛΙ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ] [ΗΠΕ7-0051053]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.03.2021
  Προϋπ.: 10.400,00€
 • Κωδ. Εργου: 5092904
  Κωδ. Πρόσκλησης: 80/2019
  Τίτλος Εργου: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΔΡΑ ΜΟΝ ΕΠΕ [ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ] [ΗΠΕ7-0050624]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.03.2021
  Προϋπ.: 12.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5092918
  Κωδ. Πρόσκλησης: 80/2019
  Τίτλος Εργου: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ [ΚΕΓΚΟΥ ΣΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ] [ΗΠΕ7-0052291]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.03.2021
  Προϋπ.: 11.200,00€
 • Κωδ. Εργου: 5092574
  Κωδ. Πρόσκλησης: 80/2019
  Τίτλος Εργου: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ II [ΦΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ] [ΗΠΕ7-0055318]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.03.2021
  Προϋπ.: 8.085,65€
 • Κωδ. Εργου: 5092265
  Κωδ. Πρόσκλησης: 80/2019
  Τίτλος Εργου: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ [ΡΙΣΤΑΝΗΣ ΕΠΑ. ΣΤΑΥΡΟΣ] [ΗΠΕ7-0051110]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.03.2021
  Προϋπ.: 11.467,32€
 • Κωδ. Εργου: 5092433
  Κωδ. Πρόσκλησης: 80/2019
  Τίτλος Εργου: Ανάπτυξη ηλεκτρονικού επιχειρείν για την ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ [ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑ. ΟΥΡΑΝΙΑ] [ΗΠΕ7-0051569]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.03.2021
  Προϋπ.: 12.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5092430
  Κωδ. Πρόσκλησης: 80/2019
  Τίτλος Εργου: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ο.Ε. [ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ο.Ε.] [ΗΠΕ7-0051111]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.03.2021
  Προϋπ.: 12.000,00€

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.