Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου
Δείτε το σύνολο των προσκλήσεων

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλες τις Προσκλήσεις. Επίσης, μπορείτε κατόπιν προσαρμοσμένης αναζήτησης να εισάγετε οποιοδήποτε φίλτρο σύμφωνα με την επιλογή σας.

Επιλογή φίλτρων
 • AA
  Κωδικός Πρόσκλησης
  Τίτλος Πρόσκλησης
  Λήξη Υποβολής
  Πρoϋπ.
 • ΑΑ: 4229
  Κωδικός Πρόσκλησης: 93/2020
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση 93/2020 (Α/Α 4229) "Έργα υποστήριξης ΔΕΔΜ Υποδομές διασύνδεσης"
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 30.12.2020 14:00
  Πρoϋπ.: 25.000.000,00€
 • ΑΑ: 4172
  Κωδικός Πρόσκλησης: 104 /2020
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση 104 /2020 (Α/Α 4172) "Υποδομές για περιθωριοποιημένες κοινότητες"
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 19.02.2021 14:00
  Πρoϋπ.: 1.000.000,00€
 • ΑΑ: 4525
  Κωδικός Πρόσκλησης: 103/2020
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση 103/2020 (Α/Α 4525) "Μηχανισμός Διαρκούς Πληροφόρησης και Υποστήριξης περιοχή εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ Leader της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ"
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 29.01.2021 14:00
  Πρoϋπ.: 85.000,00€
 • ΑΑ: 4488
  Κωδικός Πρόσκλησης: 101/2020
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση 101/2020 (Α/Α 4488) "Αναβάθμιση δεξιοτήτων των ανέργων μέσω Συμβουλευτικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στην περιοχή εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ ΕΚΤ του Leader της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ"
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 20.11.2020 14:00
  Πρoϋπ.: 400.000,00€
 • ΑΑ: 4448
  Κωδικός Πρόσκλησης: 98/2020
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση 98/2020 (Α/Α 4448) "Κατάρτιση με πρακτική και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ Leader της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ"
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 30.11.2020 14:00
  Πρoϋπ.: 230.000,00€
 • ΑΑ: 4461
  Κωδικός Πρόσκλησης: 99/2020
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση 99/2020 (Α/Α 4461) "Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων απασχολούμενων στους κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στην περιοχή εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ Leader της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ"
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 30.11.2020 14:00
  Πρoϋπ.: 110.000,00€
 • ΑΑ: 4613
  Κωδικός Πρόσκλησης: 105/2020
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση 105/2020 (Α/Α 4613) "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID 19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ"
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 23.12.2020 15:00
  Πρoϋπ.: 30.000.000,00€
 • ΑΑ: 4412
  Κωδικός Πρόσκλησης: 97/2020
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση 97/2020 (Α/Α 4412) "Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας"
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 26.02.2021 15:00
  Πρoϋπ.: 500.000,00€
 • ΑΑ: 4063
  Κωδικός Πρόσκλησης: 91/2019
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση 91/2019 (Α/Α 4063) "Αξιοποίηση οικιστικού αποθέματος πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης Ιωαννίνων"
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 30.09.2020 14:00
  Πρoϋπ.: 2.500.000,00€
 • ΑΑ: 4405
  Κωδικός Πρόσκλησης: 96/2020
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση 96/2020 (Α/Α 4405) "Ενίσχυση των Μονάδων και Φορέων Υγείας του Υπουργείου Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID 19"
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 16.11.2020 14:00
  Πρoϋπ.: 4.224.940,00€

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.