Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου
Δείτε το σύνολο των προσκλήσεων

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλες τις Προσκλήσεις. Επίσης, μπορείτε κατόπιν προσαρμοσμένης αναζήτησης να εισάγετε οποιοδήποτε φίλτρο σύμφωνα με την επιλογή σας.

Επιλογή φίλτρων
 • AA
  Κωδικός Πρόσκλησης
  Τίτλος Πρόσκλησης
  Λήξη Υποβολής
  Πρoϋπ.
 • ΑΑ: 806
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-002
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-002/2023 (Α/Α 806) - Τεχνική Βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΚΤ+
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 30.11.2029 15:00
  Πρoϋπ.: 2.287.172,00€
 • ΑΑ: 666
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-001
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-001/2023 (Α/Α 666) - Τεχνική Βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΤΠΑ
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 30.11.2029 14:00
  Πρoϋπ.: 5.622.879,00€
 • ΑΑ: 1461
  Κωδικός Πρόσκλησης: 24/2016
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση 24/2016 (Α/Α 1461) "ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕKT"
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 31.12.2023 14:00
  Πρoϋπ.: 786.274,00€
 • ΑΑ: 1107
  Κωδικός Πρόσκλησης: 04/2015
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση 04/2015 (Α/Α 1107) "ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ"
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 30.11.2023 15:00
  Πρoϋπ.: 5.210.908,00€
 • ΑΑ: 1186
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-009
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκλησης ΗΠ-009 (Α/Α 1186) - Προγράμματα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για τη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 31.08.2023 14:00
  Πρoϋπ.: 3.500.000,00€
 • ΑΑ: 746
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-004
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-004/2023 (Α/Α 746) - Μηχανισμός υποστήριξης οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Ηπείρου
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 16.06.2023 14:00
  Πρoϋπ.: 250.000,00€
 • ΑΑ: 726
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-003
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-003/2023 (Α/Α 726) - Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων για την Περιφέρεια Ηπείρου – Τμηματοποιημένα έργα
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 20.06.2023 14:00
  Πρoϋπ.: 10.000.000,00€
 • ΑΑ:
  Κωδικός Πρόσκλησης:
  Τίτλος Πρόσκλησης: 2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο των Υπομέτρων 16.1 - 16.2: (Δράση 2) και Υπομέτρων 16.1 – 16.5: (Δράση 2)
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 10.06.2023 12:35
  Πρoϋπ.: 45.138.334,00€

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.