Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου
Δείτε το σύνολο των προσκλήσεων

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλες τις Προσκλήσεις. Επίσης, μπορείτε κατόπιν προσαρμοσμένης αναζήτησης να εισάγετε οποιοδήποτε φίλτρο σύμφωνα με την επιλογή σας.

Επιλογή φίλτρων
 • AA
  Κωδικός Πρόσκλησης
  Τίτλος Πρόσκλησης
  Λήξη Υποβολής
  Πρoϋπ.
 • ΑΑ: 806
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-002
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-002/2023 (Α/Α 806) - Τεχνική Βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΚΤ+
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 30.11.2029 15:00
  Πρoϋπ.: 2.287.172,00€
 • ΑΑ: 666
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-001
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-001/2023 (Α/Α 666) - Τεχνική Βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΤΠΑ
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 30.11.2029 14:00
  Πρoϋπ.: 5.622.879,00€
 • ΑΑ: 7233
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-034
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-034 (Α/Α 7233) - Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων οικισμών Γ΄ προτεραιότητας Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την Περιφέρεια Ηπείρου
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 20.05.2024 14:00
  Πρoϋπ.: 5.000.000,00€
 • ΑΑ: 7353
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-036
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-036 (Α/Α 7353 ) - Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Ηπείρου – μεταφερόμενες πράξεις
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 20.05.2024 14:00
  Πρoϋπ.: 2.000.000,00€
 • ΑΑ: 8653
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-042
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-042 (Α/Α 7553) - Οδικά έργα ΣΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - Τμηματοποιημένες πράξεις
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 16.05.2024 14:00
  Πρoϋπ.: 4.000.000,00€
 • ΑΑ: 7553
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-041
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-041 (Α/Α 7553) - Οδικά έργα ΟΧΕ Περιφέρειας Ηπείρου - Τμηματοποιημένες πράξεις
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 15.05.2024 14:00
  Πρoϋπ.: 4.000.000,00€
 • ΑΑ: 7056
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-033
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-033 (Α/Α 7056) - 1η πρόσκληση Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Πρέβεζας - μεταφερόμενες πράξεις
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 30.04.2024 14:00
  Πρoϋπ.: 2.000.000,00€
 • ΑΑ: 6652
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-031
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-031 (Α/Α 6652) - Έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων με δυνατότητα ενσωμάτωσης έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 28.06.2024 14:00
  Πρoϋπ.: 7.537.311,00€
 • ΑΑ: 4392
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-020
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-020 (Α/Α 4392) - Υλοποίηση δράσεων του Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 16.04.2024 14:00
  Πρoϋπ.: 1.000.000,00€

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.