Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση 58-2018 (Α/Α 3017) "Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ebusiness"
5η Τροποποίηση
Σημαντικά σημεία 5ης τροποποίησης

Αντικατάσταση του εδαφίου της παραγράφου 6.4.2 «Διάρκεια των έργων» «Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31.7.2019» με την «Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30.9.2019».

Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

58-2018

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

3017

Περίοδος Υποβολής

από 24.04.2018 έως 09.07.2018

Περιοχή Εφαρμογής

Ήπειρος 2014 - 2020

Άξονας

1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ

Θεματικός Στόχος

2.Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και της ποιότητάς τους

Επενδυτική Προτεραιότητα

2b.Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 3.400.000,00€

Συνημμένα Πρόσκλησης
Ιστορικό τροποποιήσεων

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.