Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση 24/2016 (Α/Α 1461) "ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕKT"
Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

24/2016

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

1461

Περίοδος Υποβολής

από 12.05.2016 έως 31.12.2023

Περιοχή Εφαρμογής

Ήπειρος 2014 - 2020

Άξονας

6.ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 786.274,00€

Συνημμένα Πρόσκλησης

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.