Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση 14.6ii.29.6 (Α/Α 2025) "Υποδομές συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων ΕΕΛ στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας πληθυσμός 200015000 ιπ που απαιτούνται σύμφωνα με την Οδηγία 91271ΕΟΚ"
1.1η Τροποποίηση
Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

14.6ii.29.6

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

2025

Περίοδος Υποβολής

από 15.03.2017 έως 21.04.2017

Περιοχή Εφαρμογής

Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Άξονας

14.ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΣ

Θεματικός Στόχος

6.Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Επενδυτική Προτεραιότητα

6ii.Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 12.000.000,00€

Συνημμένα Πρόσκλησης
Ιστορικό τροποποιήσεων

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.