Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση 107/2021 (Α/Α 4836) "Τοπικό Πρόγραμμα για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας"
Σε ποιους απευθύνεται

Ο Δήμος Ιωαννιτών μεμονωμένα ή σε σύμπραξη

Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

107/2021

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

4836

Περίοδος Υποβολής

από 08.04.2021 έως 14.05.2021

Περιοχή Εφαρμογής

Ήπειρος 2014 - 2020

Άξονας

5.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Θεματικός Στόχος

9.Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης

Επενδυτική Προτεραιότητα

9vi.Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

Εισαγωγή

Ο Πρόεδρος της επιτροπής διαχείρισης του προγράμματος ΤΑΠΤοΚ της Στρατηγικής Ανάπτυξης στην Περιοχή της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών

Καλεί

Το Δήμο Ιωαννιτών μεμονωμένα ή σε σύμπραξη, καθώς η παρέμβαση εμπίπτει στην άμεση περιοχή ευθύνης και στις αρμοδιότητές του (ο ορισμός του Δικαιούχου γίνεται στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών για το ΠΕΠ Ήπειρος 2014-2020), για την υποβολή Πρότασης Έργου (Πράξης), προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου.

Η Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ εφαρμόζεται στην περιοχή ΒΑΑ Ιωαννίνων, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο αυτής και στοχεύει στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας.

Στόχος της δράσης είναι η ολοκληρωμένη υποστήριξη των ανέργων με υπηρεσίες που εστιάζουν στην ολοκληρωμένη υποστήριξη σε επίπεδο συμβουλευτικής και mentoring, στη δημιουργία επιχειρηματικής κουλτούρας, στην ανακάλυψη νέων ταλέντων και στη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας, την ένταξη ή επανένταξη τους σε αυτή.

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Ενίσχυσης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Ιωαννιτών, δηλαδή ενός μόνιμου μηχανισμού πληροφόρησης και υποστήριξης των ανέργων της αστικής περιοχής της Στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου Ιωαννιτών. Κατά τη λειτουργία του Κέντρου, οι ωφελούμενοι θα επισκέπτονται τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους όπου και θα λαμβάνουν υπηρεσίες υποστήριξης σε τρία επίπεδα: α) Υπηρεσίες για την ένταξη / επανένταξη στην αγορά εργασίας, β) Υπηρεσίες για την ενίσχυση των ικανοτήτων των ανέργων στο επιχειρείν, γ) Υπηρεσίες για την ένταξη / επανένταξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Οι ωφελούμενοι της παρέμβασης θα είναι άνεργοι / οικονομικά μη ενεργοί πολίτες, οι οποίοι διαμένουν εντός της περιοχής παρέμβασης όπως χωροθετείται στη στρατηγική ΤΑΠΤοΚ.

Ο δυνητικός δικαιούχος είναι: Ο Δήμος Ιωαννιτών μεμονωμένα ή σε σύμπραξη

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από Εθνικούς Πόρους και από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 850.000,00 €.

Οι προτάσεις θα υποβληθούν από την Πέμπτη, 8/4/2021, ώρα 08:00 έως αποκλειστικά, την Παρασκευή 14/5/2021, ώρα 14:00.

Περαιτέρω πληροφορίες για την πρόσκληση, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epirussa.gr.

Ωφελούμενοι

Άνεργοι / οικονομικά μη ενεργοί πολίτες, οι οποίοι διαμένουν εντός της περιοχής παρέμβασης όπως χωροθετείται στη στρατηγική ΤΑΠΤοΚ.

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 850.000,00€

Συνημμένα Πρόσκλησης

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.