Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση 111/2021 (Α/Α 5058) "Μονάδα Ενημέρωσης και Υποστήριξης της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ Leader της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ"
Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

111/2021

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

5058

Περίοδος Υποβολής

από 29.07.2021 έως 17.09.2021

Περιοχή Εφαρμογής

Ήπειρος 2014 - 2020

Άξονας

5.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Θεματικός Στόχος

9.Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης

Επενδυτική Προτεραιότητα

9vi.Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

Εισαγωγή

Ολοκληρωμένη υποστήριξη των ανέργων παρέχοντας υπηρεσίες ψυχολογικής ενδυνάμωσης, αναγνώρισης αναγκών, ενημέρωσης και καθοδήγησης των ωφελούμενων εστιάζοντας στη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικής κουλτούρας στην περιοχή εφαρμογής.

Περιγραφή

Ειδικότερα θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής για την προετοιμασία των ωφελουμένων κατά την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων.
  • Πληροφόρηση και υποστήριξη για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας.
  • Συμβουλευτική προσομοίωση συνθηκών, εργαλείων και μεθόδων αναζήτησης εργασίας.
  • Αξιοποίηση δικτύου επαφών και επικοινωνίας με τους εργοδότες (πηγές αναζήτησης εργασίας).
  • Χαρτογράφηση και πληροφόρηση σχετικά με τις δυνατότητες και ευκαιρίες στους τομείς της αγροδιατροφικής επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στις επιχειρήσεις του δευτερογενή τομέα της οικονομίας, στη δημιουργική βιομηχανία και στην βιομηχανία της εμπειρίας.
  • Ενημέρωση και καθοδήγηση για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρονται τόσο μέσω των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ όσο και του ισχύοντος εθνικού πλαισίου κινήτρων ενισχύσεων (π.χ. Αναπτυξιακός Νόμος, κλπ.)
Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 25.000,00€

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.