Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση 4.3.1/ΕΥΔΠ _87 "Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού - 4.3: Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας - 4.3.1: Υποδομές εγγείων βελτιώσεων"
4η Τροποποίηση
Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

4.3.1/ΕΥΔΠ _87

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

-

Περίοδος Υποβολής

από 24.09.2018 έως 31.03.2020

Περιοχή Εφαρμογής

Αγροτική Ανάπτυξη

Άξονας

4.3.1 Υποδομές εγγείων βελτιώσεων

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 4.610.000,00€

Ιστορικό τροποποιήσεων

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.