Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση 4267/24-5-2018 "1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο των Υπομέτρων 16. 1 - 16.2: (Δράση 1 και 2) και Υπομέτρων 16.1 – 16.5: (Δράση 1 & 2)"
3η Τροποποίηση
Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

4267/24-5-2018

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

-

Περίοδος Υποβολής

από 06.06.2018 έως 23.11.2018

Περιοχή Εφαρμογής

Αγροτική Ανάπτυξη

Άξονας

16.1 – 16.2 Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 2.200.000,00€

Ιστορικό τροποποιήσεων

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.