Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση 59/11-4-2018 "ΜΕΤΡΟ 19 - ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 - ΔΡΑΣΕΙΣ: 19.2.4-ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ 19.2.5-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ"
3η Τροποποίηση
Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

59/11-4-2018

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

-

Περίοδος Υποβολής

από 24.04.2018 έως 22.10.2018

Περιοχή Εφαρμογής

Αγροτική Ανάπτυξη

Άξονας

19.2 Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 1.740.000,00€

Ιστορικό τροποποιήσεων

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.