Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου
Δείτε το σύνολο των έργων
Παρουσίαση Έργων

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα έργα των προγραμμάτων. Επίσης, μπορείτε κατόπιν προσαρμοσμένης αναζήτησης να εισάγετε οποιοδήποτε φίλτρο σύμφωνα με την επιλογή σας.

Επιλογή φίλτρων
 • Κωδ. Εργου
  Κωδ. Πρόσκλησης
  Τίτλος Εργου
  Δικαιούχος
  Κατ. Έργου
  Ημερ. Ένταξης
  Προϋπ.
 • Κωδ. Εργου: 5158550
  Κωδ. Πρόσκλησης: 82/2019
  Τίτλος Εργου: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ [ΧΟΙΡΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΒΕΡΓΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ] [ΗΠΕ8-0054504]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.12.2021
  Προϋπ.: 320.685,00€
 • Κωδ. Εργου: 5158570
  Κωδ. Πρόσκλησης: 82/2019
  Τίτλος Εργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ [ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ] [ΗΠΕ8-0050048]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.12.2021
  Προϋπ.: 399.668,73€
 • Κωδ. Εργου: 5158571
  Κωδ. Πρόσκλησης: 82/2019
  Τίτλος Εργου: Υπεραξία Τοπικών Αγροτικών Προϊόντων με δημιουργία καινοτόμων συσκευασιών [ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ] [ΗΠΕ8-0050077]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.12.2021
  Προϋπ.: 399.995,30€
 • Κωδ. Εργου: 5158572
  Κωδ. Πρόσκλησης: 82/2019
  Τίτλος Εργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ [EPIRUS Sport & Health Center ΙΚΕ] [ΗΠΕ8-0050198]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.12.2021
  Προϋπ.: 400.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5158573
  Κωδ. Πρόσκλησης: 82/2019
  Τίτλος Εργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ - ΦΑΓΗΤΩΝ [ΔΗΜ. ΜΑΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ] [ΗΠΕ8-0050792]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.12.2021
  Προϋπ.: 400.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5158574
  Κωδ. Πρόσκλησης: 82/2019
  Τίτλος Εργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ [ΧΗΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ] [ΗΠΕ8-0051800]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.12.2021
  Προϋπ.: 399.503,68€
 • Κωδ. Εργου: 5158575
  Κωδ. Πρόσκλησης: 82/2019
  Τίτλος Εργου: Ενίσχυση υφιστάμενης επιχείρησης με σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση νέων καινοτόμων υπηρεσιών στην αγορά, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής του τόπου [ΜΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.] [ΗΠΕ8-0052008]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.12.2021
  Προϋπ.: 157.874,81€
 • Κωδ. Εργου: 5158578
  Κωδ. Πρόσκλησης: 82/2019
  Τίτλος Εργου: ΓΟΥΣΗ ΔΗΜ. ΜΑΡΙΑ [ΓΟΥΣΗ ΔΗΜ. ΜΑΡΙΑ] [ΗΠΕ8-0056533]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.12.2021
  Προϋπ.: 75.623,43€
 • Κωδ. Εργου: 5158580
  Κωδ. Πρόσκλησης: 82/2019
  Τίτλος Εργου: ΙΔΡΥΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 4ΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ [ΕΞΑΡΧΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ] [ΗΠΕ8-0056566]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.12.2021
  Προϋπ.: 399.923,05€
 • Κωδ. Εργου: 5158581
  Κωδ. Πρόσκλησης: 82/2019
  Τίτλος Εργου: ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ [ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ] [ΗΠΕ8-0056642]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.12.2021
  Προϋπ.: 97.824,40€
 • Κωδ. Εργου: 5158582
  Κωδ. Πρόσκλησης: 82/2019
  Τίτλος Εργου: ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΣΠΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ [ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΣΠΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ] [ΗΠΕ8-0056649]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.12.2021
  Προϋπ.: 83.163,49€
 • Κωδ. Εργου: 5158583
  Κωδ. Πρόσκλησης: 82/2019
  Τίτλος Εργου: ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ [ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ] [ΗΠΕ8-0056786]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.12.2021
  Προϋπ.: 233.434,80€
 • Κωδ. Εργου: 5158584
  Κωδ. Πρόσκλησης: 82/2019
  Τίτλος Εργου: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΛΑΝΗΣ Α.Ε. [ΑΣΛΑΝΗΣ Α.Ε.] [ΗΠΕ8-0056795]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.12.2021
  Προϋπ.: 399.733,03€
 • Κωδ. Εργου: 5158585
  Κωδ. Πρόσκλησης: 82/2019
  Τίτλος Εργου: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ [ΠΕΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ] [ΗΠΕ8-0056799]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.12.2021
  Προϋπ.: 87.990,31€
 • Κωδ. Εργου: 5158587
  Κωδ. Πρόσκλησης: 82/2019
  Τίτλος Εργου: Επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων για την ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ ΑΕ [ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ] [ΗΠΕ8-0056826]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.12.2021
  Προϋπ.: 157.397,50€
 • Κωδ. Εργου: 5158589
  Κωδ. Πρόσκλησης: 82/2019
  Τίτλος Εργου: ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ [ΑΦΟΙ ΙΩΣΗΦ ΤΕΦΑ ΟΕ] [ΗΠΕ8-0056873]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.12.2021
  Προϋπ.: 331.481,69€
 • Κωδ. Εργου: 5158590
  Κωδ. Πρόσκλησης: 82/2019
  Τίτλος Εργου: ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ [ΝΤΕΛΛΑ ΠΕΤ. ΖΑΙΡΑ] [ΗΠΕ8-0056878]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.12.2021
  Προϋπ.: 246.379,64€
 • Κωδ. Εργου: 5158591
  Κωδ. Πρόσκλησης: 82/2019
  Τίτλος Εργου: Ίδρυση τουριστικής μονάδας εναλλακτικού θαλάσσιου τουρισμού [ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ] [ΗΠΕ8-0056882]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.12.2021
  Προϋπ.: 86.132,21€
 • Κωδ. Εργου: 5158592
  Κωδ. Πρόσκλησης: 82/2019
  Τίτλος Εργου: Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου και υπηρεσίες ενοικίασης ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών [MY ADVENTURE O.E] [ΗΠΕ8-0056897]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.12.2021
  Προϋπ.: 399.305,16€
 • Κωδ. Εργου: 5158595
  Κωδ. Πρόσκλησης: 82/2019
  Τίτλος Εργου: Κατασκευή και λειτουργία 12 ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων στον Μύτικα Πρέβεζας [PRAXIS CONSTRUCTIONS Ο.Ε.] [ΗΠΕ8-0056975]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.12.2021
  Προϋπ.: 327.778,45€

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.