Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου
Δείτε το σύνολο των έργων
Παρουσίαση Έργων

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα έργα των προγραμμάτων. Επίσης, μπορείτε κατόπιν προσαρμοσμένης αναζήτησης να εισάγετε οποιοδήποτε φίλτρο σύμφωνα με την επιλογή σας.

Επιλογή φίλτρων
 • Κωδ. Εργου
  Κωδ. Πρόσκλησης
  Τίτλος Εργου
  Δικαιούχος
  Κατ. Έργου
  Ημερ. Ένταξης
  Προϋπ.
 • Κωδ. Εργου: 5003839
  Κωδ. Πρόσκλησης: 14.6i.27.8.5
  Τίτλος Εργου: Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α) Περιφέρειας Ηπείρου (Α ΦΑΣΗ)
  Δικαιούχος: Φορείς
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 30.06.2017
  Προϋπ.: 12.386.140,64€
 • Κωδ. Εργου: 5007704
  Κωδ. Πρόσκλησης: 14.6ii.29.6
  Τίτλος Εργου: Έργα συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Νεοχωρίου, Παχυκαλάμου και Ακροποταμιάς του Δήμου Νικολάου Σκουφά
  Δικαιούχος: Φορείς
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 26.10.2017
  Προϋπ.: 12.292.296,00€
 • Κωδ. Εργου: 5007830
  Κωδ. Πρόσκλησης: 14.6ii.29.6
  Τίτλος Εργου: Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό Θεσπρωτικού της Τ.Κ. Θεσπρωτικού του Δήμου Ζηρού
  Δικαιούχος: Φορείς
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 26.10.2017
  Προϋπ.: 2.100.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5041828
  Κωδ. Πρόσκλησης: 14.6i.26.5.5
  Τίτλος Εργου: Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ηγουμενίτσας
  Δικαιούχος: Φορείς
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 24.03.2021
  Προϋπ.: 999.945,50€
 • Κωδ. Εργου: 5042232
  Κωδ. Πρόσκλησης: 14.6i.26.5.5
  Τίτλος Εργου: Δημιουργία Πρασίνου Σημείου του Δήμου Αρταίων
  Δικαιούχος: Φορείς
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 24.03.2021
  Προϋπ.: 933.850,14€
 • Κωδ. Εργου: 5047962
  Κωδ. Πρόσκλησης: 14.6i.26.5.5
  Τίτλος Εργου: Πράσινο Σημείο Δήμου Πρέβεζας
  Δικαιούχος: Φορείς
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 24.03.2021
  Προϋπ.: 669.602,00€
 • Κωδ. Εργου: 5050864
  Κωδ. Πρόσκλησης: 14.6i.26.5.5
  Τίτλος Εργου: Πράσινο Σημείο Δήμου Πάργας
  Δικαιούχος: Φορείς
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 24.03.2021
  Προϋπ.: 761.310,00€
 • Κωδ. Εργου: 5053784
  Κωδ. Πρόσκλησης: 14.6i.26.5.5
  Τίτλος Εργου: Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Νικολάου Σκουφά
  Δικαιούχος: Φορείς
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 24.03.2021
  Προϋπ.: 772.994,16€
 • Κωδ. Εργου: 5053806
  Κωδ. Πρόσκλησης: 14.6i.26.5.5
  Τίτλος Εργου: Kατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας
  Δικαιούχος: Φορείς
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 24.03.2021
  Προϋπ.: 916.399,67€
 • Κωδ. Εργου: 5053834
  Κωδ. Πρόσκλησης: 14.6i.26.5.5
  Τίτλος Εργου: Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ζηρού
  Δικαιούχος: Φορείς
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 24.03.2021
  Προϋπ.: 759.588,88€
 • Κωδ. Εργου: 5053879
  Κωδ. Πρόσκλησης: 14.6i.26.5.5
  Τίτλος Εργου: Κατασκευή ¨Πράσινου Σημείου¨ στο Δήμο Ιωαννιτών
  Δικαιούχος: Φορείς
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 24.03.2021
  Προϋπ.: 975.452,00€
 • Κωδ. Εργου: 5070615
  Κωδ. Πρόσκλησης: 14.6i.26.2-4
  Τίτλος Εργου: Δράσεις για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στο Δήμο Αρταίων
  Δικαιούχος: Φορείς
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 13.05.2021
  Προϋπ.: 930.318,68€
 • Κωδ. Εργου: 5073363
  Κωδ. Πρόσκλησης: 14.6i.26.2-4
  Τίτλος Εργου: Διαχείριση Βιοαποβλήτων στο Δήμο Ιωαννιτών
  Δικαιούχος: Φορείς
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 17.05.2021
  Προϋπ.: 1.312.399,55€
 • Κωδ. Εργου: 5083901
  Κωδ. Πρόσκλησης: 14.6i.26.2-4
  Τίτλος Εργου: Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Ζηρού
  Δικαιούχος: Φορείς
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 15.07.2021
  Προϋπ.: 333.644,45€
 • Κωδ. Εργου: 5074841
  Κωδ. Πρόσκλησης: 14.6i.26.2-4
  Τίτλος Εργου: Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Νικολάου Σκουφά
  Δικαιούχος: Φορείς
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 16.07.2021
  Προϋπ.: 325.088,43€
 • Κωδ. Εργου: 5075930
  Κωδ. Πρόσκλησης: 14.6i.26.2-4
  Τίτλος Εργου: Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Ζίτσας
  Δικαιούχος: Φορείς
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 19.07.2021
  Προϋπ.: 234.114,39€
 • Κωδ. Εργου: 5083317
  Κωδ. Πρόσκλησης: 14.6i.26.2-4
  Τίτλος Εργου: Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Μετσόβου
  Δικαιούχος: Φορείς
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.09.2021
  Προϋπ.: 255.336,29€

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.