Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση 04/2015 (Α/Α 1107) "ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ"
1η Τροποποίηση
Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

04/2015

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

1107

Περίοδος Υποβολής

από 23.10.2015 έως 30.11.2023

Περιοχή Εφαρμογής

Ήπειρος 2014 - 2020

Άξονας

7.ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 5.210.908,00€

Συνημμένα Πρόσκλησης
Ιστορικό τροποποιήσεων

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.