Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση 51/2017 (Α/Α 2428) "Υλοποίηση υποδομών μεταφορών στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου"
5η Τροποποίηση
Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

51/2017

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

2428

Περίοδος Υποβολής

από 26.01.2018 έως 02.07.2019

Περιοχή Εφαρμογής

Ήπειρος 2014 - 2020

Άξονας

3.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Θεματικός Στόχος

7.Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων

Επενδυτική Προτεραιότητα

7b.Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 11.860.780,00€

Συνημμένα Πρόσκλησης
Ιστορικό τροποποιήσεων

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.