Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση 102/2020 (Α/Α 4522) "Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών μεταφορών και κέντρων Β κύκλος"
Σε ποιους απευθύνεται
 • ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
 • ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
 • ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
 • τις επιχειρήσεις των ανωτέρω δήμων
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

102/2020

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

4522

Περίοδος Υποβολής

από 14.09.2020 έως 29.01.2021

Περιοχή Εφαρμογής

Ήπειρος 2014 - 2020

Άξονας

2.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικός Στόχος

4.Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

Επενδυτική Προτεραιότητα

4e.Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων

Περιγραφή

Με το Β’ κύκλο της συγκεκριμένης δράσης επιδιώκονται παρεμβάσεις στα αστικά κέντρα της περιφέρειας (Άρτα, Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Πρέβεζα) στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας, στοχεύοντας αφενός στην ανάπτυξη ενός περιβαλλοντικά φιλικού και ενεργειακά αποδοτικού πολυτροπικού συστήματος μεταφορών και αφετέρου στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι πράξεις που θα χρηματοδοτηθούν απαιτείται να περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένο ή υπό εκπόνηση Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) ή/και Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) του κάθε Δήμου.

Η συγκεκριμένη δράση στον τομέα των μεταφορών δύναται να περιλαμβάνει:

 • Παρεμβάσεις που σχετίζονται με:
  • τη δημιουργία πεζοδρόμων,
  • τη διαμόρφωση δρόμων σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας,
  • το γεωμετρικό ανασχεδιασμό βασικών κόμβων και την κατασκευή κυκλικών κόμβων,
  • κατασκευή υπαίθριων δημοτικών χώρων στάθμευσης.
 • Παρεμβάσεις για τη διασφάλιση συνθηκών κίνησης για τα εμποδιζόμενα άτομα και ειδικότερα για τα άτομα με αναπηρίες.
 • Παρεμβάσεις για την κατασκευή / διαμόρφωση / σήμανση ποδηλατοδρόμων.

Αντίστοιχα στον τομέα της ενέργειας δύναται να περιλαμβάνει:

 • Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στο σύστημα του δημοτικού φωτισμού και σηματοδότησης των αστικών κέντρων (ενδεικτικά αναφέρονται αντικατάσταση συμβατικών με χαμηλής κατανάλωσης λαμπτήρων, υιοθέτηση αυτοματισμού για την «έξυπνη» διαχείριση του  φωτισμού, χρήση φωτοκυττάρων, αξιοποίηση φωτοβολταϊκών συλλεκτών στον οδοφωτισμό).
 • Βιοκλιματικές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο επιλεγμένων κτιρίων και πλατειών που δύναται να περιλαμβάνουν συνδυαστικά:
  • - χρήση ψυχρών υλικών επίστρωσης,
  • - αύξηση επιφάνειας με φύτευση,
  • - αύξηση του σκιασμού (φυσικού και τεχνητού) κατά τους καλοκαιρινούς μήνες,
  • - χρήση στοιχείων ανεμοπροστασίας και ηχοπροστασίας,
  • - χρήση στοιχείων νερού για την επίτευξη φυσικού δροσισμού.
 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (ΑΠΕ) σε δημοτικά κτίρια/αγροτεμάχια με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στην κάλυψη των αναγκών των κτιρίων αλλά και την εγκατάσταση θέσεων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου.
 • Αναβάθμιση υφιστάμενων δημοτικών χώρων στάθμευσης με την τοποθέτηση σκιάστρων ή άλλων κατασκευών τα οποία φέρουν φωτοβολταϊκά πάνελ με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στην κάλυψη των αναγκών ηλεκτροφωτισμού του χώρου με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) και της φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, ποδηλάτων και scooter.
 • Εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής διαχείρισης για τα δημοτικά κτίρια.
 • Αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμός δημοτικών οχημάτων είτε με νέα ενεργειακά αποδοτικά και χαμηλών εκπομπών οχήματα είτε μετατροπή τους ώστε να είναι δυνατή η χρήση εναλλακτικών καυσίμων.
 • Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης.

 

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 13.000.000,00€

Συνημμένα Πρόσκλησης
Ιστορικό τροποποιήσεων

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.