Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση ΗΠ-023 (Α/Α 5833) - Συνέχιση λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Ήπειρο.
Σε ποιους απευθύνεται
  • Δήμος Αρταίων,
  • Δήμος Πρέβεζας
  • Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)
Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

ΗΠ-023

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

3486

Περίοδος Υποβολής

από 27.11.2023 έως 20.12.2023

Περιοχή Εφαρμογής

Ήπειρος 2021 - 2027

Άξονας

4B. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού

Στόχος Προτεραιότητας

4. Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Περιγραφή

Η δράση αφορά τη συνέχιση υποστήριξης της λειτουργίας των δομών καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών (Συμβουλευτικά Κέντρα) των οποίων η χρηματοδότηση ξεκίνησε κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ήπειρος". Οι πράξεις που θα ενταχθούν αφορούν τη συνέχιση της λειτουργίας των Συμβουλευτικών κέντρων στους Δήμους Αρταίων, Πρέβεζας και Ιωαννίνων με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας ή/και των πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών, ανεξαρτήτως γεωγραφικής προέλευσης.

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 1.350.000,00€

Συνημμένα Πρόσκλησης

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.