Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου
Δείτε το σύνολο των προσκλήσεων

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλες τις Προσκλήσεις. Επίσης, μπορείτε κατόπιν προσαρμοσμένης αναζήτησης να εισάγετε οποιοδήποτε φίλτρο σύμφωνα με την επιλογή σας.

Επιλογή φίλτρων
 • AA
  Κωδικός Πρόσκλησης
  Τίτλος Πρόσκλησης
  Λήξη Υποβολής
  Πρoϋπ.
 • ΑΑ: -
  Κωδικός Πρόσκλησης: 4.3.4./ΕΥΔΠ_87 (1η)
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση 4.3.4./ΕΥΔΠ_87 (1η) "Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρθρο 17) - 4.3 : Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας - 4.3.4 : Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτην"
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 27.10.2017 00:00
  Πρoϋπ.: 2.400.000,00€
 • ΑΑ: -
  Κωδικός Πρόσκλησης: 59/11-4-2018
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση 59/11-4-2018 "ΜΕΤΡΟ 19 - ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 - ΔΡΑΣΕΙΣ: 19.2.4-ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ 19.2.5-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ"
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 04.10.2018 00:00
  Πρoϋπ.: 1.740.000,00€
 • ΑΑ: -
  Κωδικός Πρόσκλησης: 87/3-5-2018
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση 87/3-5-2018 "ΜΕΤΡΟ 19 - ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 - ΔΡΑΣΕΙΣ: 19.2.4-ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ 19.2.5-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ"
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 14.10.2018 00:00
  Πρoϋπ.: 1.900.000,00€
 • ΑΑ: -
  Κωδικός Πρόσκλησης: 4267/24-5-2018
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση 4267/24-5-2018 "1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο των Υπομέτρων 16. 1 - 16.2: (Δράση 1 και 2) και Υπομέτρων 16.1 – 16.5: (Δράση 1 & 2)"
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 23.11.2018 00:00
  Πρoϋπ.: 2.200.000,00€
 • ΑΑ: -
  Κωδικός Πρόσκλησης: 4.3.1/ΕΥΔΠ _87
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση 4.3.1/ΕΥΔΠ _87 "Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού - 4.3: Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας - 4.3.1: Υποδομές εγγείων βελτιώσεων"
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 31.12.2019 00:00
  Πρoϋπ.: 4.610.000,00€
 • ΑΑ: -
  Κωδικός Πρόσκλησης: 173/24-4-2019
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση 173/24-4-2019 "ΜΕΤΡΟΥ 19 - ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα)"
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 08.10.2019 00:00
  Πρoϋπ.: 3.253.000,00€
 • ΑΑ: -
  Κωδικός Πρόσκλησης: 264/26-6-2019
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση 264/26-6-2019 "ΜΕΤΡΟΥ 19 - ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα)"
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 30.09.2019 00:00
  Πρoϋπ.: 2.870.000,00€
 • ΑΑ: 0
  Κωδικός Πρόσκλησης: 341/29-10-2019
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση 341/29-10-2019 "ΜΕΤΡΟΥ 19 - ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα)"
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 02.12.2019 00:00
  Πρoϋπ.: 2.870.000,00€
 • ΑΑ:
  Κωδικός Πρόσκλησης:
  Τίτλος Πρόσκλησης: 2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο των Υπομέτρων 16.1 - 16.2: (Δράση 2) και Υπομέτρων 16.1 – 16.5: (Δράση 2)
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 06.05.2023 15:00
  Πρoϋπ.: 45.138.334,00€

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.